נלחמתי במגרעותיי לדקה.

צעקה

דיבור

שתיקה.

וכשבא אויר

נשמתי מלוא ראותיי

והבנתי

את שהבנתם אתם, חבריי.