נושאת מבטי

אל ההרים הרחוקים,

הרי הבטחת ש

בם ינוו רגלי המבשר.

נושאת תפילתי

והיא מהדהדת ועולה

ומגעת

ומגעת?

לכסא כבודך.

בזעקה שאינה נשמעת

אני נושאת קולי.

ומתחננת.

"הופע בהדר גאון עוזך".

הרי הבטחת!