אחרי שהתפרקתי

הייתי צריכה

לאסוף את עצמי

מהריצפה.

חתיכות חתיכות

גדולות וקטנות.

פאזל שלם,

אני.