מתוך הגדלות שלנו

חשבתי לברוח.

נמאס לי להיות תמיד

הטובה

הבסדר.

מתוך העוצמות שבנינו

דימיתי עצמי

שוכחת.

לא מבדילה בין

ימיני

לשמאלי.

ואתה,

כמו בכח

אחזת זרועי.

וניסית

הו, כמה ניסית

להיטיב עמדי.