מבעד לחלוני

עץ קמל,

עלה נושר,

ורוח נושבת.

מבעד לעירפולי מחשבתי

מבחינה

בין טוב לרע

בין יש לאין

ויודעת, כל כך יודעת

שיש.