חיכיתי לך

רציתי שתבוא

וכשבאת

לא עמדו לי

כוחותיי

חיכיתי לך

רציתי שתלטף

וכשליטפת

פרצו הדמעות

מעיניי

וכששאלת

מה לך?!

ידעת -

אין תשובה

---