בעיניים טרוטות

אחרי לילה של

בכי

התקשרת

ואמרת שאתה

מתנצל

נתקתי.

לא יכולתי לשמוע

קולך.

לא יכולתי לשאת

המחשבה.

בשעה שאני

בכיתי

אתה -

חיכית מעבר לדלת.