- שלום

- כן, זו שוב אני. אני מקווה שאני לא מפריעה.

- הבנתי, תעדיף שאתקשר מאוחר יותר?

- לא, זו לא שיחה ארוכה.

- אני רק רוצה לבכות לך קצת, זה הכל.

 - על מה?? מה זאת אומרת על מה?

- תסביר לי מה טוב בכל התהליך הרע הזה.

- תסביר, מה אכפת לך?

- אני לא אבין?!

- אז אל תסביר, אבל בכייאת, אבא, תרחם עלי.

- אתה מרחם?

- לא. אני לא כל כך מרגישה.

- אתה יודע, התנתקות, גירוש, עקירה. יש הרבה מילים לזוועה אבל אף אחת לא באמת מגדירה.

 - חורבן?

- לחכות? לְמה אבא?

- לְמה לחכות?

- ישועה?

- מה זה ישועה אבא?

- תסביר!

- גם את זה אני לא אבין?

- אה. אבל זה יהיה טוב? אני ארגיש בטוב הזה?

- כולנו נרגיש?

- טוב אבא. אבל תזכור - בקרוב. הבטחת!

- להתראות אבא.

- כן, גם אני אוהבת אותך.