זה סיפור על איש אחד,
בעצם, על איש ואישה.

זה סיפור קצת עצוב,

על אהבה שלא מומשה.

האיש -

הוא אהב, בכל כוחו

האישה -

לא הביטה לעברו, לתוכו

האיש -

כמה אל נפשה, אל גופה

האישה -

באיש אחר נפשה קשרה

האיש -

התחתן

אך חי ללא אהבה

מחפש אפשרות למצוא ---

אישה.

והאישה -

מאושרה

?