בנעלי הבית

גוררת רגלי.

משמיעה קולות,

נאנחת.

בצעד אחרון של יאוש

זורקת עצמי

למיטה.

בוכה.

...ונזכרת שפעם,

פעם

אהבתי