בעיניים עצומות

מושיטה ידיי

מגששת אחר

תווי פניך.

למה פעם

חשבתי

שאתה יפה?