לא.

אתה לא יודע מה עשית לי.

הכאבת לי באברים הכי פנימיים.

לא. לא אהבתי אותך.

עוד לא.

אבל הייתי "מחוברת", כמו שאהבת

לומר.

הייתי מחוברת לא רק "אליו"

גם אליך.

מחוברת למילותיך

מחוברת לקולך

מחוברת לעיניך.

ואתה - זלזלת.

השתמשת בי.

פשוט כלי שימוש.

וזה פוגע.

כל כך פוגע.

אתה, אהבת מישהי אחרת

כל הזמן.

לי, לא אמרת.

לי, לא הראית.

רק שיקרת.

כל כך הרבה שיקרת.

חשבתי שיש בליבך

מעט רגש.

לא.

לא חיפשתי בליבך אהבה.

אבל בכ"ז, רגש כלשהוא.

איש,

אכזבת אותי.

ולא תארתי לעצמי

שתאכזב.

סמכתי עליך.

אהבתי לדבר איתך

וידעתי

שתמיד אוכל לסמוך עליך.

אבל אתה,

הולכת אותי שולל.

אתה מתבייש בעצמך?

לא. אל תבקש סליחה.

אני רק רוצה לראות אותך

עכשיו.

לראות שאתה מתייסר.

תבכה. אפילו שאתה גבר.

תבכה.

תזיל דמעות.

תבין אותי!

התדע?