חסרתי חיים

חסרתי שמחה

חסרתי שקט

חסרתי שלווה.

דבר לא חסרתי

הרי

היה לי אותך.

אתה,

חסרת אותי.