חשבתי "אהבה"

אתה חשבת

"זמן"

חשבתי "אהבה"

אתה חשבת

"הרגל"

חשבתי "אהבה"

אתה חשבת

"מגע"

חשבתי "אהבה"

אתה חשבת

"סוף"