אני ממלמלת בשקט

תפילה חרישית

"אנא  אלי, עשה אותי

כלי

לשליחותך".

ולך אומרת

עסה אותי

עסה.

חזק.

צבוט בגב

עסה,

ועשה שאבכה.