כשהרעם הפך ליללה חרישית

ידעתי שהגיע סוף העולם.

ידעתי שיותר לא אשמע קולות

אבל

לא ידעתי מה עלי לעשות.

הגיע סוף העולם

הייתכן??

כבר אמרו

שהקב"ה

בונה עולמות ומחריבן.

כל כך מהר -

החריב את עולמנו?

 

כשהרעם הפך ליללה חרישית

ידעתי

שנחרב העולם.