והיום, זאת אומרת

הלילה

את נלקחת מאיתנו.

 

ועד היום, זאת אומרת

עד הלילה

עוד יכולנו לקוות לנס.

וכל כך רצינו

וכל כך האמנו

שלנצח

תשארי איתנו.

תמימות אחזה בנו.

תמימות ילדותית,

והאמנו.

 

והיום, זאת אומרת

הלילה

את נלקחת מידינו

ואנו רוצים לאחוז בך

לאחוז בך

חזק,

אך את---

 

והיום, זאת אומרת

הלילה

יזכר

לדראון עולם.

כי ביום זה, זאת אומרת

בלילה,

אינך שלמה

ארץ.

ארץ אהובה.

ונזכור תמיד

שבשמיני

לחודש השישי

ה´ אלפים

שבע מאות ושישים וחמש

שנים

לבריאת העולם,

בשמיני לחודש

נלקחת

ועד יומנו האחרון

נשתדל,

נעשה כל מאמץ,

להחזיר אותך.

להשיבך.

 

והיום, זאת אומרת

הלילה

עת בבגדי אקרע

קריעה

אזכור,

ולא אשכח

אותך.

ארץ.

אהובה.