חשבתי אם לספר לכם. תדעו - התלבטתי.

בסוף החלטתי שלא.

אז למה אני כותבת? תאמינו לי שפשוט לא יכולתי להתאפק.

לא יכולתי.

כן חברים, דעו לכם.

נשברתי.

החשו אחים. אל תגשו. אל תשאלו.

לא רוצה שתדברו איתי. רוצה שתדומו יחד איתי.

שתקו חברים.

השבר, עמוק הוא. יותר עמוק.

שורף. שורף. שורף.

דעו לכם, נשברתי.

החשו.

שאיש לא ידע. זה סוד.

שאיש לא ידע שנשברתי!