מוקדש לאחד ויחיד
שקרע את נשמתי מעלי.


מים רבים עברו

עלי

מים רבים

ואני,

כתינוק שלמד ללכת

הולך

ונופל

הולך

ונופל

כשארצה לקום, להתבגר, להתקדם

משהו יחסום.

תמיד משהו יחסום

ואני

אנסה להתגבר

אתעלם

אדלג מעל המשוכות

אך

ללא הועיל

תמיד משהו יחסום.

ארצה לשחות

במים הרבים

שיעברו מעלי

אך הזרם

יחזק ממני

ותמיד אזכור

שכתינוק

לא ניתנה לי האפשרות

ללמוד ללכת

לגדול.