הם מושכים מימין
מושכים גם
משמאל
לפחות יש איזון
לפחות
.הגיון
הטוב, הרע והלא ברור
מנסים הם
בכח
.להכניסך
אל
הלא
נודע.
הלא
מודע
---
?