אש.

דלקה פרצה.

והאש מתלקחת ומתלקחת ומתלקחת.

שורפת אותי,

אותנו.

מבעירה נשמותינו.

ואנו -

שואפים עשן אל תוכנו

נחנקים

משתעלים

כואבים

בוכים.

והאש השורפת ממשיכה

משתוללת

ומשום מה

אני מרגישה

כרבי חנניא בן תרדיון

כביכול

ספוגיות של צמר גפן

על ליבי.

ליבי ממאן להישרף,

ואילו גופי

גופי