התנתקות.

הנפש צריכה
התנתקות.
להרחיב את
הזרות.
להתכחש להרגשות.
לרגשות.

התנתקות

איך אפשר
לשכוח?
אי אפשר להתכחש
למחות
הכל חונק.
סוגר.

להתנתק ממחויבויות.
להתקרב רק אל האמת.
מהי האמת?

התנתקות???