כאשר כלו כל הקיצים

ונעמדתי

למסור דין וחשבון,

חיל ורעדה אחזוני

וליבי הפסיק מפעום.

וכשחדר הקול לאוזניי,

קול יושב מרומים,

ידעתי.

טוב לי שלא נבראתי

משנבראתי

ועתה, משנבראתי

מה בעולמו עשיתי???