פתחתי את הפה

הזזתי את הלסת

ניסיתי.

כל כך ניסיתי.

אני יודעת שאינך מאמין.

רציתי לדבר

לומר

להגיב

להגיד

לברבר

לשוחח

להשמיע קולות

מה לא???

לא הצלחתי.

היה לי כל כך הרבה

מה לומר,

ודוקא חשבתי שהפעם

(רק הפעם)

תסכים לשמוע,

אבל הוא לא נענה לי,

הפה.

אז שתקתי

אפילו שכל כך רציתי.

רציתי.