אולי,

כשאצליח למגר את הכאב

מעל פני,

מעל ליבי,

אולי אז

יפרצו הדמעות

בעוז.

אולי אז

יבקע בתוכי

משהו.

ורטט יעבור ממני

אליו.

(ובחזרה?)