י. אשכנזי

אוהב ורוצה לבטות את עצמי ואת הקורה בסביבתי. ואוהב גם שמאירים ומעירים לי על זה.

כשהתארסתי...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה