רציתי לדעת

שהכל לטובה.

כך אמרו פעם

הזקנים,

אלה שעוד האמינו

שהכל לטובה.

כן, היו כאלה..

מוזרים.

זקנים

מאמינים.