וכשפרצת

והפתעת אותי בבואך

נידמת בעיני

לנחשול ענק

לסערת ים

המגיעה

מפתיעה

והורסת הכל

בדרכה.

אך אתה

לא להרוס באת

כי אם

לתקן ליבי השבור