מחשבות

מ

     ס    

           ת         

       ר    

   ב        

ל    

      ו         

            ת             

בלאגן שלם.

מה נכון?

רוצה להגיע

להחלטות

רוצה לקבוע

עובדות

מה היית עושה

במקומי?

מה היית אומר

אהובי?