ממזר פרחים

Image

ממזר פרחים כואב,זה מה שאת אוהבת...

[שירה/ממזר פרחים]

יתקדל ויתקדש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה