איתָך בניווט לילי בגבעות הגורל שלי. המשא כבד, המסע ארוך וקשה לזכור את המרחק שהיה לפני שיצאנו. מאמן את עצמי בהליכה איטית, בכיוון כללי,ללא מצפן או מפה. (מפה? יש בשולחן השבת, אבל אני עוד שקוע בחול) אני מזהה נקודות גובה אני חושב, אבל בחושך כזה לא רואים אם יש לפניהן תהומות. מוודא לאורך הדרך שהקשר תקין, ומקווה למצוא את עצמי בנקודת הסוף.