בס"ד

 

בעשן שאפף אותנו אמש

בתחנה המרכזית

של החיים,

לא ניתן היה לקרוא אותך,

וברעש הכינורות

לא השכלתי להאזין.

עניים ביקשו מאיתנו כסף לנסוע

כשאין להם בכלל לאן ללכת

ולא ראו שאנחנו לא מכירים

את הדרכים.

כשחשבנו להגיע לקומה אחת,

עשית את הצעד הראשון

במדרגות הנעות שלא עבדו.

ואחרי הנאות שלא עבדו,

גם אז היית הראשונה

לנסוע