מיכל אריאל

בת 16.5

תקוה

ציפור שבורת כנפיים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה