"עשרה קבין של פדיחה ירדו לעולם. תשעה לקחו הנשים, את העשירי הן התפדחו לקחת"