אולי קצת מאוחר, אבל...

 

ביום הזה

 

כי ביום הזה יספר עליכם מספרו

בין צדיק בין רשע

ובינוני- אשר נותר תלוי

בין הזמנים.

 

וביום הזה יתקע בשופר קולו

של המלך, המולך מהודו

על בני בינוניו

הקטנים

 

ביום הזה יתגלה בהדר כבודו

ויטהר אתכם מחטאתכם

 

וביום ההוא יהיה ה' אחד משלכם