את כל תלאות היום שוזר בשתי וערב בעמדי לפניך בתפלה, השכם וערב. מתעוות בייסורי ובשל אחרים. אנא, עשה שתהא תפלתי קבע, ולא תחנונים. ואל תפגע בי.