אמר הנווד: לי הדרך ארכָה כגלות אשר קץ לא נגלָה לה. את אשר לי אבד, נשמתי הזכה עוד תמצא, אך לא כאן, כי למעלה ואמר השעָן: נתקרבה שעתה של שתיקת מחוגים - אין שנייה לה. אם מלאכת הזמן תֵעָצֵר בעיתה, אחישנה לא כאן, כי למעלה אז שתק הדייג: הן לבּשָׂר לוויתן אייחל גם אני, אך בינתיים לַמחר לא אדאג אם האל לי נתן מצודה, והיא לא בשמיים