אש יוקדת

התלהטות השמחה נמצאת בכל אדם!!!

ונמצא תמיד במלחמה החזקה

תנו לנו לכאוב...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה