מעבר לכל מרחבי עולם

שוקעת שמש הדממה

ומתוך שממה

נולדת הבקשה

לחבר עולמות בעוצמה

לא להכנע לתכתיבי הרע

 


ומשם בקשה

לראות בכל- אהבה

להיות מסובבים בה

ולקרון מאורה

 


כמה אבודה

נשמה אדירה

בים של תעיה

וגלי כפירה

מאיימים לטבעה

 


אך גם בתוך כל גליה

היא שומעת את רזיה

של הבריאה העליונה

המחברת את האהבה

אל הרחמים

 


ושערים נעולים

הנפתחים

אצלנו בחיים

נובעים

מתוך מעיינות האלוקים

המשיבים

את האורות הנפולים

להאיר בטהרה

לבעור בקדושה

ולחדור לכל בריה

 


זוהי הגאולה...

"הכנף פתיל תכלת..."