אילו היתי יכול לומר לך מילה

להסביר לך את כאב וזעקת הנשמה

את האש הבוערת בי בגדולתה

את כל המדרגות העליונות

וירידות עמוקות שנוצרות

היתי אומר במילה אחת הכל

אך הדמעות שוברות אותי

מוציאות מידי את הכח לסבול

והכאב זועק פחד פנימי

והדמעות זולגות להם

אינן מרגישות כי הן אדומות

מכאב של חטאים

ביני לבינך אתה ואני

ואתה יודע כל חדרי הבטן

"את פניך ד´ אבקש"

מתי אפסיק לחיות במציאות דמיונית

אצא אל האור שלך האמיתי

"ד´ ישמרך מכל רע ישמור את נפשך"

והדמעה מתגלגלת

"בידו אפקיד רוחי בעת אישן ואעירה"

הכאב

"ועם רוחי גויתי ד´ לי ולא אירא"

אתה רואה אותי

עם כל הפחד והכאב

יודע את כוחות האמת

הרוצים להתגלות

לצאת למציאות

להיות קודש

עזור לשמרני מכל הרע

ושמור מדרגתי הבהמתית

והנני מוסר עצמי אליך

לדבוק בך באמת

עשה בי כרצונך

אני שלך לעד...

"וברכתיך בכל אשר תעשה..."