המד מגלה 
שכל הנסיונות 
הביאו את התאוה 
לידי עבירה 

מביט ונדהם 
כמה כאב יש שם 
כמה ניסה האדם 
להיות אחרת 

בסביבה קשה 
עומדת לבדה 
ומביטה 
אל מול כולם 

כשיש צרות 
קשיים ונפילות 
נזכרת בפנימיות 
ומה היא באמת 

שלהבת עולה 
ומגלה 
כי כולה קדושה 
גם בנפילה 
יש ניצוץ אורה 
המתרומם לאט לאט 
למעלה 
עד לאבוקה נאדרה 
חיה ויחידה 
בטהרה