רובי ו

"ואנכי עפר ואפר

הבן השובב

אל האור לא הגיע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה