רובי ו

"ואנכי עפר ואפר

מישהי לרוץ איתה

כי האדם עץ השדה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה