רובי ו

"ואנכי עפר ואפר

אל האור לא הגיע

מישהי לרוץ איתה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה