רובי ו

"ואנכי עפר ואפר

אל האור לא הגיע

אין כמוך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה