אני יודע

זה נשמע נדוש

אבל זה לא

זה אמת

אמת אמיתית

זאת אהבה של הכל

אהבה של עם

שלמרות הצרות ישאר מאוחד

אהבה של ארץ שלמרות הכל היא שלנו

ותשאר שלנו תמיד

אהבה של תורה שמתגלה לנו כל יום בשלימותה

ואהבה אליך אבא

שאתה מסובב הסיבות

מסדר העולם

אנחנו עושים את השתדלותינו

אך אתה מסובב את האמת להתגלות

ישנה אהבה והיא קודש

ולמרות הכל אנחנו ממשיכים לאהוב

לאהוב את מדינת ישראל!

היא עדין צמיחת גאולתינו!

אז יש סיבוכים!

אז יש נפילות

כאילו שעבודת ד´ היא רק עליות!

אנחנו אוהבים את הכל!

ואנחנו ממשיכים להאמין בעמ"י!

כי זה אנחנו!

כל אחד מאיתנו הוא חלק מזה

ואנחנו אוהבים!

ואנחנו שלמים!

ואנחנו אחד!

כי זה יחודנו!

אהבה לכלל ולכל פרט