הנני אליך

לכל אשר תעשה לי

הנני מתבטל אליך

אני עבדך

והנני לך ורק לך

כל אשר עושה אתה

אמשיך לחיות

אמשיך לקדש את שמך

אצא מהמחשך אל האור

לא אכנע לחושך

לא אכנע ליצר המפתה

אהיה לך ורק לך

כי מה אני בלעדיך

תעזרני לנצח את המלחמה

לעבור את הקרבות הקשים

ולהמשיך הלאה למרות כל הבעיות

אתה יודע שאני אוהב אותך

וגם כשאני נופל רוח התשובה

מרחף אצלי ונוגע בי

אתה יודע שאני רוצה עוד

עוד קדושה

עוד טהרה

עוד התעלות

עוד אהבה

תעזרני להגיע לזה...