כמה האהבה בוערת
בתוך דממה זוהרת
מתוך אדמה עולה
ואת השמים מורידה

מתוך תקופה של גאולה
עולה ומטמרת ההבנה
כי כל האומה כולה
קשורה בקשר של נשמה

וסודה מי ישורנה
וכסיפת עריגתה
מי יבטאנה
ובאיזו מילה
תתבטא ההתקשרות העליונה
של אומה אדירה

וכשנביט אל אבותינו
ונדאה אל כנפי מדרוגתם
נשמע את קולנו
מבטא את אותיותם
וכל מהותינו
מאוצר הטבעתם
בנו...

ולהבה אדירה
עולה לעולם הנשמה
משאירה דמעה
ברגבי אדמה
שמחפשים
מי יעלנו למעלה
ומי יחברנו
לשמי מעלה
באהבה...

"אוהב את הבריות
ומקרבן לתורה"