שרון - לזיכרו של שרון אלמקאיס הי"ד

 

שמח תמיד היית, ועם חיוכך הזורח

את כולם במחלת השמחה הדבקת.

רק לעזור לכולם רצית, לעזור לכל אחד

ואחד מכל הלב, ולרפאות כל צער וכל כאב

ולפתע ביום אחד נלקחת מעימנו בפיצוץ ענק,

שהשאיר אותנו המומים עם אובדן, דמעות ומחנק

נזכור ולעולם לא נשכח את מעלותיך הטובות ,

וניישמן לזכרך ולכבודך...       

 

 

* לזיכרו של שרון אלמקאיס הי"ד שהיה לי לאח , למפקד ולחבר קרוב.

נהרג בתפוצצות מטען בהר דוב , כ"ח טבת תשס"ה.