ושוב זה קרה הפעם בצורה אחרת אך מה זה משנה זה קרה! זה כואב זה יכאב הכל בגלל שאני לא מצליח להתרכז טיולים חולפים להם ואני בשלי אותו אדם אותה מהות... האמנם אשאר כך לנצח? מה יש לומר עצוב מאוד יומיים לפני פסח כך סתם נפילה חושך... דמעה... זיכרון... נשאר לומר תפילה לך אלוקי תצילני מכל הדברים הרעים הסובבים אותי!!! אנא ממך אין בי כח! שבור אני! אין בי כלום! ריק... כלי ריק... אנא הצילני נא מכל דבר רע...