מכירים את הרגשה הרגשת שיחרור?! הרגשה של צרה שחלפה?! הרגשה של אור בוהק?! כך הרגשתי ישבתי, שמעתי קול קורא "יוצאים!!! הולכים!!!" קמתי כל עוד רוחי בי מכל הבתים יצאנו כן! אנחנו היהודים בני חורין! הלכתי כשאש בוערת בי אש אהבת ד' תודה לך... חיכינו, ציפינו, כספנו כמהנו, ערגנו והנה יום גאולתינו חירות!! רגש של אש בערה! בערה של אור! אור של קודש! קודש לד'! תודה הקב"ה...