רק לראות רק לשמוע רק להרגיש מה יותר?! לא אדע! אהבה, אש!! זועקת היא איפה את? ואני נפעם נדהם, כאוב מה אעשה? נחכה, נצפה נקווה, נייחל נכסוף, תמיד לראות, לשמוע להרגיש, הכל אש אהבתינו זועקת היא בוקעת היא צורחת היא עד סוף העולם אני כאן! מה יהיה? מתי הסוף? מתי ההתחלה? באותו מקום! שם, מתחת לחופה! לכסוף, לערוג בנין המקדש הפרטי, פנימי! הוא בנין לבנין הכללי בנין עם ישראל בנין ארץ ישראל בנין תורת ישראל להרבות אור תפקידנו הוא ההויה זועקת מצווחת, כומהת לאנשים כאלו אנשי האור אנשי הגילוי גילוי הטוב גילוי האור גילוי האמת הוצאה מן הכח אל הפועל אנשי האור האירו אורכם הניפו דגלכם תקעו בשופר גלו שמו קדשו אותו הביאו לנו את משיח צדקנו! אנא ד' תן כח עזור לנו להאיר שמך לגלות אותך לכל באי עולמים ובנה אותה את ירושלים עיר קודשך אור ד' אנא ד' אנא!