ומתוך גבוליות סופית

רוצה הנשמה את האור

את הכל

את כל הסובב, המלא והשלם

דובקת היא באור אלוקיה

רוצה היא אהבה

מלאה היא הנשמה אותיות גדולות

רוצות הן להתגדל

להתעלות

הרצון הגבולי

רוצה את הבלתי

את האין סופי

הממלא את כל עולמות מלאי אורות

ואני עומד בתוך מעגל האמונה

זועק את כאב הקירבה

את יראת האהבה

זעקת שמחה

שאומרת את הדממה

שהיתה כל השנים

אך הבנין שלא נגמר

עוד יסתים

הגאולה תושלם

ואנו נרקוד בשמחה אין גבולית

כי את האהבה העצומה הזאת איננו יכולים לתאר

או לומר או אפילו לחשוב

היא פשוט חלק בלתי נפרד ממנו

ומקרבה יתרה ושריפה עצומה

יוצאת זעקת הקטנים

רוצים הם כלים גדולים

לדאות על כנפי האמונה

להציל כל זועקי התשובה השלימה

להצילם מטביעה בתוך התביעה החומרית היתרה

ואורות קטנים, ישנים אך מתעוררים

לאט לאט

עוד נגיע אל השלימות של קירבה ללא גבול

צריך לשאוף לשם

אל אור האין סוף

"בזאת יבוא אהרן אל הקודש..."